แฟรนไชส์อาหาร » โต๋เต๋ ข้าวหมกไก่

โต๋เต๋ ข้าวหมกไก่

8 July 2018
2398   0

โต๋เต๋ ข้าวหมกไก่ เปิดรับผู้สนใจลงทุนในธุรกิจ แฟรนไซส์อาหาร ข้าวหมกไก่ สไตล์
Fusion ! เพื่อขยายสาขาให้ครอบคลุมในเขตกรุงเทพปริมณฑล

จุดเด่นของแฟรนไซส์เรา

  • ข้าวหมกไก่สไตล์ Fusion ! เจ้าแรกและเจ้าเดียวในตลาด เรา Mix ให้ออกมาในสไตล์
   เรา
  • สูตรเฉพาะโดยเราเอง เนื้อข้าวร่วน นุ่ม ไม่แฉะ กลิ่นเครื่องเทศเบาๆ
  • คู่แข่งน้อย ไม่ซ้้าใคร เพราะหาทานได้ยากกว่าอาหารประเภทอื่น
  • อาหารจัดส่งแบบส้าเร็จรูป ตักขาย อย่างเดียว ใครก็ขายได้
  • ขายง่ายรสชาติเดียวกัน เพราะใช้วิธีตวง ในการปรุง
  • ไม่เก็บส่วนแบ่งจากยอดขายทั้ง รายเดือนและ รายปี
  • ตั้งราคาขายได้เอง เราไม่บังคับราคาขาย
  • ชอบร้านแนวไหนจัดไป ตกแต่งร้านได้เองในสไตล์คุณ
  • ก้าไรประมาณ 30-50%
  • ระยะเวลาคืนทุน 6-12 เดือน ( ขึ้นอยู่กับท้าเลและยอดขาย )

   

 • คุณสมบัติของผู้ลงทุน
  • ต้องการมีธุรกิจเป็นของตัวเอง
  • มีใจรักงานบริการ และมีเวลาในการบริหารร้าน
  • มีความพร้อมที่จะลงทุน สถานที่ และเข้าใจระบบแฟรนไซส์
  • พร้อมที่จะปฎิบัติตามระบบแฟรนไชส์และมาตรฐานของบริษัทฯได้อย่างเคร่งครัด

  ทำเล

  • ควรเป็นแหล่งชุมชน เส้นทางหลัก หรือ ติดถนนใหญ่
  • มีที่จอดรถเพียงพอ

  ลักษณะพื้นที่ที่ต้องการ

  อาคารพาณิชย์หรือพื้นที่ปลูกสร้างเองเหมาะกับการท้าร้านอาหาร สิ่งแวดล้อมแลดู
  สะอาดถูกสุขลักษณะ

  สาขาที่ต้องการ

  กรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัด ( สอบถามได้ค่ะ )

  ลักษณะการจัดส่งอาหาร

  • ข้าวหมกไก่จัดส่งให้แบบส้าเร็จรูป ตักขายได้เลย
  • อาหารทะเลและวัตถุดิบอื่นๆ ส่งแบบแช่แข็งพร้อมปรุง
  • ซุป สอนการปรุงโดยใช้การตวงจากเครื่องปรุงที่เราเตรียมให้ รสชาตินิ่ง
  • อาหารจัดส่งแบบวันต่อวัน
  • เงินสดหมุนเวียนต่อวันประมาณ 2,000-6,000 บาท ( ขึ้นอยู่กับยอดขาย)

  สิ่งที่แฟรนไชส์จะได้รับ

  1. สิทธิในการใช้แบรนด์ เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ (Logo)
  2. การให้ค้าปรึกษา ฝึกอบรมและช่วยเหลือในช่วงเปิดร้าน
  3. อุปกรณ์มาตราฐานที่ได้รับ มี เคาน์เตอร์ ( จาน , ถ้วยน้้าซุป , ถ้วยน้้าจิ้ม , ช้อนส้อม , เตา
  ไฟฟ้า , หม้อ , ป้ายหน้าร้าน , ผ้ากันเปื้อน และ ป้ายรายการอาหารภายในร้าน ( ตามลักษณะ
  พื้นที่ )
  4. ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งร้าน โต๊ะ เก้าอี้ แฟรนไชส์จะต้องเป็นผู้ลงทุนเอง

website: http://franchise.tohtae-khaomokkai.com/?page_id=5