แฟรนไชส์ร้านค้าปลีก » แฟมิลี่มาร์ท แฟรนไชส์ร้านค้าปลีก

แฟมิลี่มาร์ท แฟรนไชส์ร้านค้าปลีก

23 June 2018
3353   0

แฟมิลี่มาร์ท เป็นผู้ดำเนินธุรกิจระบบแฟรนไชส์ “แฟมิลี่มาร์ท” ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน แก่ผู้บริโภคแฟมิลี่มาร์ทยินดีเสนอสัญญาแฟรนไชส์แก่ผู้ที่สนใจในการดำเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อโดยใช้การออกแบบ และ ชื่อของแฟมิลี่มาร์ท รวมทั้งให้ความช่วยเหลือในด้านการจัดการและข้อมูลความรู้สำหรับการบริหารกิจการ หลังจาก ได้ตกลงทำสัญญากันแล้ว แฟมิลี่มาร์ทจะให้คำปรึกษาตลอดจนการบริการในด้านต่างๆ ที่จำเป็นในการบริหารร้าน อาทิ เปิดหลักสูตรอบรมสำหรับเจ้าของร้านและพนักงาน การเยี่ยมชมและ ให้คำปรึกษาเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยทีมที่ปรึกษา จากสำนักงานใหญ่ แผนงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การจัดเตรียมระบบบัญชีและภาษี และการจัดหาอุปกรณ์ในการขาย ที่ทันสมัย ฯลฯ

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเรา
 2. เราจะพิจารณาดูความเป็นไปได้จากทำเลที่เสนอมา
 3. ทำหนังสือบันทึกคำมั่นร่วมกัน
 4. เราจะนำผลการสำรวจทำเล และ ให้คำแนะนำแนวทางการทำธุรกิจ
 5. ทำการตกลงเซ็นสัญญาแฟรนไชส์
 6. ดำเนินการก่อสร้างและตกแต่งร้าน
 7. เราให้ความช่วยเหลือในการจัดสรรหาบุคลากร และ การโฆษณาประชาสัมพันธ์
 8. เปิดบริการ

รูปแบบแฟรนไชส์

แบบที่ 1 (มีทำเล)
ทำเลที่ตั้ง

 • ผู้รับสิทธิ์ต้องมีอาคารสถานที่เป็นของตนเองโดยบริษัทฯพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม
 • ต้องมีเงินลงทุนประมาณ 2 ล้านบาทซึ่งรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการตกแต่ง ซ่อมแซมอาคาร และอุปกรณ์ต่างๆ แล้ว

ข้อกำหนดของแฟรนไชส์

 • มีสุขภาพแข็งแรง และมีความตั้งใจที่จะทำธุรกิจ
 • ต้องมีขนาดพื้นที่ใช้สอย 100 – 150 ตารางเมตร (รวมพื้นที่สต็อกสินค้า)
 • ที่ตั้งร้านควรอยู่ในบริเวณที่รถเข้าไปส่งสินค้าได้
 • ร้านแฟมิลี่มาร์ทเปิด 24 ชั่วโมงตลอดปี
 • อายุสัญญา 9 ปี
 • รายงานยอดขาย และนำเงินเข้าบัญชีในนามของบริษัทฯ ทุกวัน

แบบที่ 2 (ไม่มีมีทำเล)
ทำเลที่ตั้ง

 • บริษัทฯ จัดหาทำเลที่ตั้งให้โดยพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม
 • ต้องมีเงินลงทุนประมาณ 1.2 ล้านบาท ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ และอุปกรณ์ต่างๆ แล้ว

ข้อกำหนดของแฟรนไชส์

 • มีสุขภาพแข็งแรง และมีความตั้งใจที่จะทำธุรกิจ
 • ร้านแฟมิลี่มาร์ทเปิด 24 ชั่วโมงตลอดปี
 • อายุสัญญา 9 ปี
 • รายงานยอดขาย และนำเงินเข้าบัญชีในนามของบริษัทฯ ทุกวัน

บริการจากเซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

 • ให้คำปรึกษาในการติดต่อหน่วยราชการ
 • ให้คำปรึกษาในการสำรวจตลาด

ฝ่ายออกแบบก่อสร้าง

 • ให้ความช่วยเหลือในการออกแบบร้านให้ได้ตามแบบมาตรฐาน
 • ให้คำปรึกษาการปรับปรุงร้าน
 • ให้ยืมอุปกรณ์เครื่องมือ และเครื่องใช้ภายในร้าน

ฝ่ายบุคคลและฝ่ายอบรม

 • ให้การอบรมระบบต่างๆ ของร้านสาขา

ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ

 • ให้ความช่วยเหลือในการติดตั้งเครื่องบันทึกเงินสดและเครื่องคอมพิวเตอร์
 • พัฒนาระบบต่างๆ ที่ใช้กับร้านสาขา

ฝ่ายปฏิบัติการ

 • ให้ยืมคู่มือการบริหารร้าน
 • ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและทักษะในการทำธุรกิจ
 • ให้คำแนะนำในการบริหารร้าน
 • ให้ความช่วยเหลือด้านโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

 • ให้คำแนะนำและบริการจัดทำระบบบัญชีการเงิน
 • ให้ความช่วยเหลือตรวจนับจำนวนสินค้าคงเหลือ

แนะนำสถานที่เปิดร้าน

 • มีขนาดพื้นที่ใช้สอย 100-150 ตารางเมตร (รวมพื้นที่สต๊อกสินค้า)
 • ความกว้างของหน้าร้านอย่างน้อย 7 เมตร
 • ที่ตั้งร้านควรอยู่ในบริเวณที่สามารถเข้าไปส่งสินค้าได้ ถ้าสามารถจอดรถได้ด้วยก็จะดีมาก
 • มีบ้านพักอาศัยหนาแน่น, มีตลาด, มีป้ายรถประจำทาง
 • มีคนสัญจรไปมามาก หรือ เป็นแหล่งธุรกิจ ควรเป็นอาคารห้องมุมถนน หรือ อยู่ตำแหน่งที่เห็นเด่นชัด

เว็บไซต์ https://www.familymart.co.th/