แฟรนไชส์ร้านค้าปลีก » แฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven

แฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven

15 June 2018
2364   0

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นบุคคลที่สามารถจัดตั้งนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทยได้
 • มีบุคคลค้ำประกัน
 • มีความพร้อมด้านการลงทุน
 • ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐาน ของบริษัทอย่างเคร่งครัด
 • รักงานบริการ อดทน ไม่ย่อท้อ
 • มีความพร้อมเรื่องบุคคลากร
 • มีเวลาบริหารร้าน
 • สามารถเข้ารับการอบรมเพื่อบริหารร้าน

หลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัคร พร้อมรูปถ่าย และ สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนา STATEMENT ย้อนหลัง 3 เดือน หรือสำเนาบัญชีเงินฝากประจำย้อนหลัง 6 เดือน
 4. ใบรับรองแพทย์ (ยื่นก่อนเข้าอบรม)

การเข้าร่วมลงทุน

* *ได้รับคืนเมื่อสิ้นสุดการบริหาร ได้รับดอกเบี้ยคืนทุกปีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารกรุงเทพ ณ วันที่ 1 มค. ของทุกปี

โครงการสินเชื่ออัตราพิเศษเจ้าของร้าน Store business partner โดยธนาคาร

 • โครงการสินเชื่ออัตราพิเศษเจ้าของร้าน Store business partner TYPE 1 วงเงินกู้ ไม่เกิน 600,000 บาท ระยะเวลา สูงสุดไม่เกิน 5 ปี
 • โครงการสินเชื่ออัตราพิเศษเจ้าของร้าน Store business partner TYPE 2 วงเงินกู้ ไม่เกิน 900,000 บาท ระยะเวลา สูงสุดไม่เกิน 8 ปี

 

ระยะเวลาการทำสัญญา

 • Type 1 : ระยะเวลาการทำสัญญา 6 ปี
 • Type 2: ระยะเวลาการทำสัญญา 10 ปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขติดต่อ

02-826-7800

เว็บไซต์ https://www.cpall.co.th/store-business-partner/be-partner/how-to-be-sbp/