แฟรนไชส์ร้านค้าปลีก » แฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อ Freshmart

แฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อ Freshmart

15 June 2018
3176   0

FRESHMART เป็นแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อที่ดำเนินธุรกิจมา อย่างยาวนาน และบริหารงานอย่างมืออาชีพโดยคนไทยเพื่อคนไทย รูปแบบร้านที่ดูทันสมัย สะอาด สดใส และการบริการที่ดีเยี่ยม ทำให้ ธุรกิจของเราเป็นที่รู้จักแพร่หลาย และมีสาขาทั่วประเทศมากกว่า 700 สาขาในปัจจุบัน ทีมงานของเฟรชมาร์ทที่คอยเคียงข้าง ให้คำปรึกษา และช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ร่วมทุน ทำให้ท่านอุ่นใจใน การดำเนินธุรกิจร่วมกับเรา

ประเภทของแฟรนไชส์

แฟรนไชส์ ประเภท FM4

รายละเอียดการรับสิทธิแฟรนไชส์ ประเภท FM4

เงื่อนไขการดำเนินธุรกิจ
1 ธรรมเนียมแรกเข้า   ( FRANCHISE FEE ) ไม่มี
2 ส่วนแบ่งยอดขาย ไม่มี
3 ระยะเวลาให้สิทธิประกอบการ 10   ปี
4 หนังสือค้ำประกันธนาคาร   ( BANK GUARANTEE ) ไม่มี

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทุน พื้นที่ 2 คูหา  ( 8.00 x 8.00 เมตร)

1 รายการอุปกรณ์มินิมาร์ท      (ภายในร้าน)
2 รายการตกแต่งร้าน
3 รายการอบรมการบริหารร้าน และการใช้อุปกรณ์
4 การอบรมการจัดเรียงสินค้า และบันทึกข้อมูล
5 การอบรมการจัดซื้อ และการจัดสต็อกสินค้า
6 การอบรมด้านบัญชีและภาษี
7 สินค้า ไม่มี
รวมงบประมาณการลงทุน 850,000

หมายเหตุ

  • ค่าใช้จ่ายข้างต้นสามารถปรับเปลี่ยนตามขนาดพื้นที่ร้าน
  • งบประมาณการลงทุนข้างต้น ยังไม่รวมสินค้า และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  • งบประมาณการลงทุนข้างต้นไม่รวมงานโครงสร้าง พื้น, ฝ้า, ไฟ, แอร์, ระบบประปา

สิทธิประโยชน์ที่ผู้รับแฟรนไชส์จะได้รับ

1 ไม่ต้องเสียค่าแฟรนไชส์ และส่วนแบ่งการเงินทั้งหมด สามารถบริหารการเงินได้เอง
2 จัดอบรมบุคลากร โดยให้ทางบริษัทฯ จัดหา หรือเป็นบุคลากรของแฟรนไชส์
3 ได้รับอุปกรณ์เป็นกรรมสิทธิ์ของแฟรนไชส์
4 ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานภายในร้านอย่างสม่ำเสมอ
5 ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับระบบบัญชีภายในร้าน ติดต่อขอใบอนุญาตส่วนราชการ

แฟรนไชส์ ประเภท FM 5

รายละเอียดการรับสิทธิแฟรนไชส์ ประเภท FM 5

เงื่อนไขการดำเนินธุรกิจ
1 ธรรมเนียมแรกเข้า   ( FRANCHISE FEE ) ไม่มี
2 ส่วนแบ่งยอดขาย ไม่มี
3 ระยะเวลาให้สิทธิประกอบการ 10   ปี
4 หนังสือค้ำประกันธนาคาร   ( BANK GUARANTEE ) ไม่มี

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทุน พื้นที่ 1 คูหา  ( 4.00 x 8.00 เมตร)

1 รายการอุปกรณ์มินิมาร์ท      (ภายในร้าน)
2 รายการตกแต่งร้าน
3 รายการอบรมการบริหารร้าน และการใช้อุปกรณ์
4 การอบรมการจัดเรียงสินค้า และบันทึกข้อมูล
5 การอบรมการจัดซื้อ และการจัดสต็อกสินค้า
6 การอบรมด้านบัญชีและภาษี
7 สินค้าขายในร้าน ไม่มี
รวมงบประมาณการลงทุน 790,000

หมายเหตุ

  • ค่าใช้จ่ายข้างต้นสามารถปรับเปลี่ยนตามขนาดพื้นที่ร้าน
  • งบประมาณการลงทุนข้างต้น ยังไม่รวมสินค้า และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  • งบประมาณการลงทุนข้างต้นไม่รวมงานโครงสร้าง พื้น, ฝ้า, ไฟ, แอร์, ระบบประปา

สิทธิประโยชน์ที่ผู้รับแฟรนไชส์จะได้รับ

1 ไม่ต้องเสียค่าแฟรนไชส์ และส่วนแบ่งการเงินทั้งหมด สามารถบริหารการเงินได้เอง
2 จัดอบรมบุคลากร โดยให้ทางบริษัทฯ จัดหา หรือเป็นบุคลากรของแฟรนไชส์
3 ได้รับอุปกรณ์เป็นกรรมสิทธิ์ของแฟรนไชส์
4 ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานภายในร้านอย่างสม่ำเสมอ
5 ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับระบบบัญชีภายในร้าน ติดต่อขอใบอนุญาตส่วนราชการ

เว็บไซต์ http://www.freshmart.co.th