แฟรนไชส์อาหาร » แฟรนไชส์ “เชสเตอร์”

แฟรนไชส์ “เชสเตอร์”

21 June 2018
1023   0

เชสเตอร์ ฟาสท์ฟู้ดไทยมาตรฐานสากลเพื่อความสุขเต็มอิ่มของคนไทย
ข้าวสวยร้อนๆ ไก่ย่างเนื้อแน่นหอมกรุ่น น้ำปลาพริกรสเด็ดถึงเครื่อง เมนูเลิศรสที่มีให้เลือก อย่างจุใจและรอยยิ้มที่เป็นมิตร… Fully Enjoyable Meal ความสุขเต็มอิ่มเพื่อคนไทย
บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด หรือ ที่คนไทยรู้จักกันในนาม “เชสเตอร์” ปรุงและเสิร์ฟอาหารจานแรกให้คนไทยได้ลิ้มรส

ประวัติธุรกิจ

บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดย กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์

ผู้นำด้านธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจร ของไทยและผู้เชี่ยวชาญการผลิตอาหารมาตรฐาน ระดับโลก

โดยมุ่งมั่นให้เชสเตอร์เป็นธุรกิจร้านอาหารฟาสท์ฟู้ด รายแรกของคนไทยที่มีมาตรฐานเดียวสากล

รายการอาหารทุกอย่างของเชสเตอร์จึงถูกคัดสรร อย่างพิถีพิถันจากฟาร์มของเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยตรงนำมาปรุงให้อร่อยถูกปากคนไทยและ เต็มเปี่ยมด้วยคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน

เชสเตอร์จึงเป็นร้านอาหารฟาสท์ฟู้ด อันดับหนึ่งในใจคนไทยมาโดยตลอด

เชสเตอร์ ถือกำเนิดขึ้นจาก… ความมุ่งมั่นของเครือเจริญโภคภัณฑ์

ที่ต้องการพัฒนาธุรกิจร้านอาหารมาตรฐานระดับสากล ให้มีคุณภาพเป็นเลิศและหัวใจบริการอันเต็มเปี่ยม เพื่อมอบความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าทุกคนอย่างสม่ำเสมอ
โดยในปี 2545 เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ก่อตั้งศูนย์สนับสนุนธุรกิจร้านอาหาร

หรือ Restaurant Support Center (RSC) ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางคอยดูแลคุณภาพและมาตรฐานของร้านเชสเตอร์ทุกสาขาทั่วประเทศ

ภายในศูนย์ RSC ประกอบด้วยหน่วยค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์ทันสมัยและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นผู้ตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งคิดค้นสูตรอาหารใหม่ๆ และ หน่วยฝึกอบรบเป็นผู้ให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติแก่พนักงานทุกระดับในร้าน ตั้งแต่การจัดเตรียมสินค้า การบริการ ตลอดจนการดูแลบริหารร้านในทุกๆ ด้าน

นอกจากนั้น ศูนย์ RSC ยังมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจอาหารที่พร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนและให้คำปรึกษา ในขั้นตอนต่างๆ อย่างใกล้ชิด
“ ผู้ซื้อแฟรนไชส์ทุกคนจึงมั่นใจได้ว่าธุรกิจของท่านจะเติบโตไปกับเราอย่างมั่นคง ”

ผลตอบแทน

เชสเตอร์มีบริการสำหรับผู้เริ่มต้นซื้อแฟรนไชส์ที่ครอบคลุมทุกด้านของธุรกิจ


แนะนำการเลือกทำเลร้าน การออกแบบ และการก่อสร้างตามข้อกำหนดของ บริษัทฯ


ให้คำแนะนำในการคัดเลือกพนักงานทั้ง ในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ


พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อช่วยส่งเสริม การขายอย่างสม่ำเสมอ


มีทีมงานฝ่ายพัฒนาธุรกิจคอยให้ คำปรึกษาหากผู้ซื้อแฟรนไชส์ต้องการ ขยายสาขาเพิ่ม


มีฝ่ายจัดซื้อจัดหาแหล่งวัตถุดิบหลักที่มี คุณภาพตามมาตรฐานของบริษัท กำหนด


มีทีมงานให้คำแนะนำด้านการส่งเสริม การขาย การบริหารสาขา และการ ควบคุมคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน


จัดการฝึกอบรมในระยะเริ่มต้นให้แก่ พนักงานและผู้ซื้อแฟรนไชส์
โดยผู้ซื้อแฟรนไชส์จะได้ศึกษาดูงานเป็นเวลา 1 สัปดาห์ และพนักงานจะได้ฝึกอบรมที่สาขาของ บริษัทเป็นเวลา 2-3 เดือน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนั้นร้านของท่านจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้จัดการร้านที่มีความเชี่ยวชาญเป็นเวลา 2 เดือนหลังเปิดร้าน


ภาคภูมิใจในแบรนด์ไทยมาตรฐานโลก
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเชสเตอร์ ร้านอาหารฟาสท์ฟู้ดมาตรฐานสากลของคนไทย เพื่อคนไทย ที่ครองใจลูกค้ามานานกว่า 27 ปี ขึ้นชื่อในเรื่อง คุณภาพ รสชาติ และบริการที่เป็นเลิศ นอกจากนั้น ทุกสาขายังได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า เป็นหลักประกันถึงกำลังซื้อจำนวนมหาศาลอีกด้วย

ต่อยอดความเชี่ยวชาญ
เพิ่มประสบการณ์ในการทำธุรกิจด้วยการเรียนรู้จาก ผู้เชี่ยวชาญผ่านการอบรมต่างๆ ทั้งด้านการวิจัย ตลอดการพัฒนาสินค้า และแนวทางธุรกิจใหม่ๆ ทั้งยังได้รับการสนับสนุนวัตถุดิบคุณภาพและเทคโนโลยีด้านอาหารจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นหลักประกันถึงการเติบโตอย่างมั่นคง

เงื่อนไขการสมัครแฟรนไชส์

หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการเลือกสรรแฟรนไชส์ซี

 1. เป็นนิติบุคคลที่มีฐานะการเงินดี
 2. ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสีย
 3. มีงบประมาณในการลงทุน และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ พร้อมศักยภาพในการขยายสาขาในอนาคต
 4. มีความมุ่งมั่น และตั้งใจตลอดจนเอาใจใส่ในการบริหารสาขาอย่างเพียงพอ
 5. เป็นเจ้าของ หรือสิทธิการเช่า ทำเลขที่ตั้ง ที่มีศักยภาพในการดำเนินกิจการ “ร้านเชสเตอร์”
หมายเหตุ
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

เงื่อนไขและหน้าที่ของแฟรนไชส์ซีโดยสังเขป

 1. สัญญาแฟรนไชส์มีระยะเวลา 10 ปี
 2. แฟรนไชส์ซีเป็นเจ้าของอาคาร หรือมีสิทธิ์ในการเช่าพื้นที่
 3. การดำเนินการก่อสร้างและตกแต่ง ต้องใช้ผู้รับเหมาที่ บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด จัดเตรียมไว้เท่านั้น
 4. การจดทะเบียนนิติบุคคล แฟรนไชส์ซี ห้ามใช้ชื่อและตราสำคัญท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับบริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด
 5. แฟรนไชส์ซีจะต้องซื้อสินค้าจากผู้จำหน่ายสินค้าที่บริษัทฯเป็นผู้กำหนดและจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าในราคาที่บริษัทฯกำหนด
 6. แฟรนไชส์ซีจะต้องจำหน่ายสินค้าท่ีบริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัดกำหนดเท่านั้นห้ามจำหน่ายสินค้าอื่นใดที่ไม่ได้ รับอนุญาตจากบริษัทฯ
 7. แฟรนไชส์ซีจะต้องจัดซื้อ จัดหา และใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องครัวต่าง ๆ รวมถึงระบบคอมพิวเตอร์ ในการควบคุมการบริหารสาขาตามที่บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด กำหนด
 8. แฟรนไชส์ซีต้องส่งงบการเงินให้บริษัทฯทุกเดือน
 9. แฟรนไชส์ซีต้องเตรียมพร้อมให้เจ้าหน้าที่ ของบริษัทฯเข้าไปตรวจสอบการดำเนินการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ ได้ตลอดเวลาที่เปิดดำเนินการ หากบริษัทฯแจ้งให้แฟรนไชส์ซีปรับปรุงเปลี่ยนแปลง สิ่งใดเพื่อให้ เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกำหนดของบริษัทฯ แฟรนไชส์ซีจะต้องรีบดำเนินการในระยะเวลาที่ กำหนด
 10. แฟรนไชส์ซีจะต้องจัดให้มีการประกันภัยอาคารทรัพย์สิน ภายในร้านตามที่บริษัทฯ กำหนด
 11. แฟรนไชส์ซีต้องโอนเงินจากยอดขายจริงเข้าบัญชี บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด (ผู้ให้อนุญาต) ทุกวันทำการของธนาคาร และแฟรนไชส์ซีจะได้รับเงินโอนคืนทุกวันที่ 25 ของเดือนนั้น 10% ของประมาณการยอดขายและโอนในส่วนท่ีเหลือในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป หลังหักค่าสิทธิ ค่าวัตถุดิบ ค่าโฆษณา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 12. แฟรนไชส์ซีเป็นผู้เตรียมพนักงานทุกระดับ โดยบริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด เป็นผู้ช่วยคัดเลือกให้
 13. บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด จะทำการฝึกอบรมทีมงานทุกระดับก่อนเปิดสาขาอย่างน้อย 75 วัน
 14. บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด จะให้ความช่วยเหลือส่งทีมงาน เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงในช่วงร้านเปิด 2 เดือนแรก โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 15. บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด จะเก็บค่าดำเนินการ5%ของมูลค่าวัตถุดิบ (ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม) ที่สั่งและส่งไป จากบริษัท เชสเตอร์ ฟู้ด จำกัด
 16. บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด มีสิทธิบอกเลิกสัญญา ถ้าแฟรนไชส์ซีกระทำผิดสัญญา

เว็บไซต์ https://www.chesters.co.th/franchise