แฟรนไชส์อาหาร » แฟรนไชส์ ลูกชิ้นพิษณุโลกราม่า

แฟรนไชส์ ลูกชิ้นพิษณุโลกราม่า

20 October 2018
1518   0

ลูกชิ้นสูตรโบราณ ผลิตจากเนื้อวัว และเนื้อหมูแท้ 100% สะอาด ปลอดภัย ไร้สารบอแรกซ์ ด้วยความใส่ใจต่อผู้บริโภค เราได้การรับรองมาตรฐานจาดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และได้การรับรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม (GMP) จึงการันตีได้ว่าสินค้าและมาตรฐานการผลิตของเราปลอดภัย

http://www.ramaball.net/