แฟรนไชส์ร้านค้าปลีก » 108 shop แฟรนไชส์มินิมาร์ท

108 shop แฟรนไชส์มินิมาร์ท

23 June 2018
22025   0

โครงการ 108shop โครงการที่ช่วยธุรกิจค้าปลีก เทียบเท่ามาตราฐานสากล เช่น รูปแบบร้าน สินค้า ระบบโลจิสติกส์ และการบริการ โดยใช้เงินลงทุนที่น้อยที่สุดแต่ได้กำไรสูงสุด ทั้งนี้ บริษัทฯ ทำการขยายกิจการให้กว้างขึ้นโดยใช้ระบบแฟรนไชส์ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าบริหารกิจการ ที่คุ้มค่าต่อการลงทุนภายใต้ระบบอันทันสมัย

โดยจะให้ความช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจอย่างใกล้ชิด ให้ความรู้ความเข้าใจในการบริหารงาน หลักการคัดเลือกสินค้า การจัดส่งสินค้า และ การดูแลร้าน รวมทั้งจัดส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ไปช่วยแนะนำและแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อการเข้าร่วมเป็นร้านแฟรนไชส์ของ 108shop ที่ดีและมีคุณภาพ และให้ผู้ประกอบการ สามารถมีกิจการในร้านสะดวกซื้อ อย่างเต็มรูปแบบ

108 Shop Mini Outlet เป็นโครงการที่เกิดขึ้นภายใต้นโยบายบริษัทกลุ่มเครือสหพัฒน ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคที่มีประสบการณ์และความชำนาญ เพื่อพัฒนาธุรกิจค้าปลีกขนาดเล็กและร้านค้าปลีกเล็กๆ ที่กำลังจะถูกกลืนหายไปตามยุคและสมัย ขึ้นมาแข่งขันต่อสู้กับธุรกิจและการแข่งขันที่มีการพัฒนาตลอดเวลา ในรูปแบบของร้าน
108 Shop Mini Outlet ร้านสะดวกซื้อที่สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการด้วย
• การลงทุนตามจริง
• ร้านขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ก็สามารถเปิดได้
• ลงทุนน้อย คืนทุนเร็ว
• ไม่ต้องแบ่งผลกำไร
เน้นพัฒนาผู้ค้าปลีกรายย่อยทั่วประเทศให้อยู่รอด สามารถต่อสู้กับคู่แข่งที่มีการลงทุนที่สูงกว่าได้อย่างยั่งยืน

 

ทำไมต้อง 108 Shop Mini Outlet

1.ไม่เก็บค่าแฟรนไชส์ มีเพียงค่ำบริการรายเดือนเล็กน้อย
2.ลงทุนตามค่าใช้จ่ายจริงทั้งหมด ก ำไรไม่ต้องแบ่ง
3.ให้คำแนะนำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขายสินค้าต่างๆในระบบค้ำปลีกตามความเหมาะสม โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและดูแลตลอดอายุสัญญา
4.ให้คำแนะนำด้านการออกแบบและตกแต่งทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการจัดเรียงสินค้าภายใน “สถานที่ประกอบธุรกิจ”

5.ยินยอมให้ใช้รูปแบบของสี ป้ายสัญลักษณ์ หรือสิ่งซึ่งทำให้แสดงให้เห็นว่าเป็ นการดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อ “108 Shop Mini Outlet”
6.โปรแกรมการขาย ที่มีคุณภาพ
– โปรแกรมการขายใช้งานง่าย ควบคุมการขายได้ทุกขั้นตอน
– มีโปรแกรมหลังร้าน ช่วยวิเคราะห์การขาย และอื่นๆโดยทีมงาน
– มีระบบ Auto Re order สั่งสินค้าให้อัตโนมัติ
– มีระบบรับเข้าสินค้าอัตโนมัติ ช่วยลดภาระในการรับสินค้า
– มีทีมงาน IT การดูแล 24 ช.ม. เพื่อทำให้การขายต่อเนื่อง
7.การบริหารและการจัดการ Logistics ที่ดี
– มีคลังกระจายสินค้าที่มีมาตรฐาน
– ควบคุมด้วยระบบ และโปรแกรมที่ทันสมัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
– มีรอบการจัดส่งสินค้าถี่ ตอบสนองความต้องการของร้านค้าได้อย่างรวดเร็ว และ แม่นยำ
– ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
8.การเลือกสรรสินค้าโดยทีมจัดซื้อกลาง
– คัดเลือกเฉพาะสินค้าที่เหมาะสม
– มีสินค้าใหม่เป็นที่ต้องการของตลาดเพิ่มทุกเดือน
– จัดเตรียม Stock สินค้าไว้ให้ร้านค้าที่คลังสินค้ารวม
– จัดให้มีรายการส่งเสริมการขายทุกเดือน
9.ช่วยเหลือให้การแนะนำสินค้าและบริการอื่นๆเช่น
-ขนมปัง ฟาร์มเฮ้าส์ , โกลด์เบรด
-ไอศกรีม วอลล์ , อื่นๆ
– อาหารแช่เย็น แช่แข็ง
– เคาน์เตอร์เซอร์วิส อื่นๆ
*** หมายเหตุ : ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการยินยอม

สนใจลงทุนติดต่อที่ :- แผนกพัฒนำธุรกิจ
• บริษัท ซันร้อยแปด จำกัด 631/7 ตรอกวัดจันทร์ใน แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 02-2912104 – 7 ต่อ 135 แฟกซ์. 02-2921224
• คุณณัฐพรรษ อัตรัง 085-4883961
email : anatthapat@hotmail.com
• คุณปานทิพย์ จ้ายหนองบัว 081-3737304
email : ningnid416@gmail.com

ขั้นตอนการเปิดร้าน 108 Shop Mini Outlet
ผู้ประกอบการจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
1. ทำหนังสือบันทึกความเข้าใจ (M.O.U) ระหว่าง ผู้ประกอบการ และบริษัทซันร้อยแปด จำกัด โดยประสานงานกับทีมงานผู้ดูแล
2. ผู้ประกอบการจัดทำหนังสือค้ำประกัน โดยจัดทำ Bank Guarantee หรือเงินสด เพื่อประกันในการสั่งซื้อสินค้าให้กับ บริษัท ซันร้อยแปด จำกัด
3. ผู้ประกอบการจัดทำหนังสือค้ำประกัน โดยจัดทำ Bank Guarantee หรือเงินสด เพื่อค้ำประกันระบบ ให้กับ บริษัท ซันร้อยแปด จำกัด เพื่อประกันระบบมาตรฐานร้าน
4. จัดเตรียมเอกสาร เปิดหน้าบัญชี ใบแจ้งแต่งตั้งลูกค้าใหม่ กับทางบริษัทซันร้อยแปด จำกัด
เอกสารที่ใช้ในการเปิดร้าน
1.สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน ร้านที่จะประกอบกิจการ 108 Shop
3.สำเนาทะเบียนพาณิชย์
4.สำเนาภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.01 , ภพ.09 หรือ ภพ.20
5.หนังสือค้ำประกัน(ตัวจริง)
5. บริษัทฯให้คำแนะนำจะจัดรูปแบบร้าน (Lay – Out) ให้แก่ผู้ประกอบการตามแบบมาตรฐานของ 108 Shop Mini Outletและความเหมาะสม ที่บริษัทฯ กำหนด
6. บริษัทฯ จะดำเนินการแนะนำการสั่งซื้อสินค้าชุดแรก ในการเปิดร้านเพื่อจัดวางตามความเหมาะสมและตามขนาดของร้านค้าแก่ผู้ประกอบการ
7. บริษัทฯ จะแนะนำชุดอุปกรณ์ ชั้นวางสินค้า ตู้แช่สินค้า คอมพิวเตอร์และอื่นๆ ที่ต้องใช้ในการเปิดร้านเสนอแก่ผู้ประกอบการเพื่อทำการสั่งซื้อ โดยผู้ประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

ตัวอย่างการลงทุน